تفویض وظایف و اختیارات لازم درخصوص ارتقای اعضای هیات علمی، پذیرش دانشجو و گسترش، هماهنگی و برنامه ریزی علمی، آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح به ستاد کل نیروهای مسلح

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تفویض وظایف و اختیارات لازم درخصوص ارتقای اعضای هیات علمی، پذیرش دانشجو و گسترش، هماهنگی و برنامه ریزی علمی، آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده تفویض وظایف و اختیارات لازم درخصوص ارتقای اعضای هیات علمی، پذیرش دانشجو و گسترش، هماهنگی و برنامه ریزی علمی، آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح به ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره 1401/942/دش مورخ 1401/01/24 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف