نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 5286/ هـ ب مورخ 1401/01/28 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط