اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون حفاظت از خاک

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون حفاظت از خاک طی نامه شماره 125680 مورخ 1401/01/29 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف