نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع الحاق متنی به عنوان ماده 14 به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع الحاق متنی به عنوان ماده 14 به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع الحاق متنی به عنوان ماده 14 به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی طی نامه شماره 5661/ هـ ب مورخ 1401/01/29 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط