ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/02 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور"، طي نامه شماره 27979 در تاریخ 1397/03/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آيين‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20): تبصره 4– ج - بانك‌هاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40/000/000/000/000) ریال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌ روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آن‌ها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آن‌ها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود. تجهيزات تخصصي آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رییس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرایي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف