مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستمکلا

شماره12703/300                                                                       1401/1/31

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/12/16 خود، موضوع انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستمکلا را پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 1400/3/10 خود مورد بررسی قرار داد و مستند به آخرین اعلام نظر معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی مکاتبه 456430 مورخ 1400/10/21 همسو با مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مکاتبات مراجع استانی، با انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستمکلا موافقت و مقرر نمود:

الف. طرح جامع مصوب مورخ 1390/11/24 شهر رستمکلا با  انتزاع روستای مذکور و براساس محدوده و حریم جدید مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع شود.

ب. معطوف به ضرورت وجود طرح مصوب و قانونی برای مدیریت فضایی روستای گرجی محله، طرح‌هادی روستایی گرجی محله فعلاً با حفظ ساختار کلی طرح مصوب قبلی شهر در اسرع وقت به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح‌هادی رسیده و ملاک اقدام گیرد.

ج. باتوجه به مجاورت دو سکونتگاه، اتخاذ تدابیر لازم برای پیوستگی عملکرد شبکه معابر شهری، روستایی و برون‌شهری و عدم اخلال در نظام حمل و نقل محدوده متأثر مورد تأکید می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف