تصویبنامه درخصوص پرداخت یارانه کشت به کشاورزان تولید کننده دانه سویا در سال 1401

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص پرداخت یارانه کشت به کشاورزان تولید کننده دانه سویا در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص پرداخت یارانه کشت به کشاورزان تولید کننده دانه سویا در سال 1401 طی نامه شماره 020/4090 مورخ 1401/02/07 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف