دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه وصول مالیات و انجام اقدامات اجرایی موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 طی نامه شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف