مصوبات شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/25165 مورخ  1401/02/12 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف