انتشار کتاب قانون مجازات اسلامی (چاپ پانزدهم - ویرایش دهم)

کتاب قانون قانون مجازات اسلامی (چاپ پانزدهم - ویرایش دهم) منتشر شد.

کتاب قانون مجازات اسلامی (چاپ پانزدهم - ویرایش دهم) در قطع جیبی و در 388 منتشر شد.

این کتاب، مشتمل بر‌ موارد ذیل است:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 با اصلاحات بعدی؛

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛

قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1399؛

آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی كشور؛

جداول تطبیق مواد ق.م.ا.1392 با ق.م.ا. 1370 و برعكس؛

یادداشت‌های تنقیحی و توضیحی و .... 

علاقه‌مندان جهت تهیه كتاب فوق می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ـ‌ خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوری اسلامی شماره ‌1158- تلفن: 66492708

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف