انتخاب چهار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کارگروه عناوین سال

ماده واحده انتخاب چهار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کارگروه عناوین سال ابلاغ شد.

ماده واحده انتخاب چهار عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کارگروه عناوین سال طی نامه شماره 1401/1951/دش مورخ 1401/02/17 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف