تایید انتخاب رییس دانشگاه شاهد

ماده واحده تایید انتخاب رییس دانشگاه شاهد ابلاغ شد.

ماده واحده تایید انتخاب رییس دانشگاه شاهد طی نامه شماره 1401/1952/دش مورخ 1401/02/17 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف