تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/18 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور" طی نامه شماره 24885 در تاریخ 1401/02/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

وزارت نفت - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 18/2/1401 به پیشنهاد شماره 3461/57 مورخ 14/1/1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد:

1- مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شركت‌های‌‌‌‌‌ دولتي ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان‌ امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر
(به ریال)

عنوان دستگاه اجرایی طلبکار
(سازمان امور مالیاتی­­کشور)

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

10102176809

شرکت‌ فن‌آوری تجهیزات سرچاهی

ملی مناطق نفت خیز جنوب

085ر910ر839ر19

اداره کل امور مالیاتی
 مودیان بزرگ

تأییدیه شماره 3406/251/ص مورخ 24/9/1400 منضم به نامه شماره 3870/251/ص مورخ 4/12/1400

2

10102859446

شرکت تولید
نیروی آذرخش

مدیریت شبکه برق ایران

000ر000ر000ر960

اداره کل امور مالیاتی
 استان گلستان

تأییدیه شماره 1244/1/128/ص مورخ 5/11/1400 منضم به نامه شماره 11340/128 مورخ 11/11/1400

 

2- شركت‌های‌‌‌‌‌ دولتي ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی دستگاه‌ اجرایی طلبکار اقدام نمایند.

3- سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف ‌است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب­نامه، به شرکت‌های‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- در صورتی‌که بدهی انتقال‌­یافته به شرکت‌های‌ دولتی موضوع بند(1) تصویب­نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذي­ربط خزانه واريز نمايد.

6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های‌ مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف