انتشار کتاب قانون آیین‌دادرسی كیفری (چاپ یازدهم - ویرایش هفتم)

کتاب قانون آیین‌دادرسی كیفری (چاپ یازدهم - ویرایش هفتم) منتشر شد.

کتاب قانون آیین‌دادرسی كیفری (چاپ یازدهم - ویرایش هفتم) در قطع جیبی و در 272 منتشر شد.

این کتاب، مشتمل بر‌ موارد ذیل است:

قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون آیین‌دادرسی جرایم نیروهای‌ مسلح و دادرسی الكترونیكی مصوب 1393؛

آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور؛

فهرست فصول قانون آیین‌دادرسی كیفری؛

جدول تطبیق ق.آ.د.ك.1392 با ق.آ.د.ك. 1378 و بر عكس.

علاقه‌مندان جهت تهیه كتاب فوق می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ـ‌ خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوری اسلامی شماره ‌1158- تلفن: 66492708

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف