نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع مجاز بودن وزارت کشور نسبت به وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع مجاز بودن وزارت کشور نسبت به وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع مجاز بودن وزارت کشور نسبت به وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها طی نامه شماره 12950/ هـ ب مورخ 1401/02/21 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط