نشست های حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نشست های حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به شرح زیر برگزار می گردد:

نشست نخست:

موضوع: «اصول و ضوابط تنقیح قوانین ومقررات»

اعضای نشست: آقایان دکتر اسماعیل عباسی (عضو هیات علمی دانشگاه)، سیدهادی اسلامی (عضو هیات علمی دانشگاه)، سید رحمان سلامت (رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات)

مجری- کارشناس: سید مهدی علوی باجگانی (مشاور دفتر هیات دولت)

زمان و مکان: پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 17:30 در سالن سرای ملل

نشست دوم:

موضوع: «ارتقای نظام حکمرانی در پرتو تدوین قوانین جامع»

اعضای نشست: آقایان دکتر حسین صادقی (عضو هیات علمی دانشگاه)، محمدامین کیخای فرزانه (مسئول گروه دانش تنقیح تفاهم نامه قوای سه گانه در امر تنقیح)، مهدی مهدی زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رییس جمهور)

مجری - کارشناس: سید مهدی علوی باجگانی (مشاور دفتر هیات دولت)

زمان و مکان: جمعه 30 اردیبهشت 1401، ساعت 15:15 در سالن نشستها و همایشها (طبقه دوم شبستان اصلی)

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط