اصلاح هزینه حمل در تبصره 1 تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح و تصویب قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی 1401-1400

اصلاح هزینه حمل در تبصره 1 تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح و تصویب قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی 1401-1400 ابلاغ شد.

اصلاح هزینه حمل در تبصره 1 تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح و تصویب قیمت تضمینی محصول چغندر قند برای سال زراعی 1401-1400 طی نامه شماره 020/6711 مورخ 1401/02/27 توسط رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف