تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/21 هیات وزیران درخصوص "تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401" طی نامه شماره 29671 در تاریخ 1401/02/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف