تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان درمورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، فناوری، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان درمورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، فناوری، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/21 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان درمورد همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، فناوری، ورزشی، جوانان و رسانه های گروهی" طی نامه شماره 29673 در تاریخ 1401/02/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف