قانون اصلاح تبصره 1 بند ب ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

قانون اصلاح تبصره 1 بند ب ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 ابلاغ شد.

قانون اصلاح تبصره 1 بند ب ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 که در جلسه علنی مورخ 1401/01/29 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 31675 مورخ 1401/03/01 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف