تصویبنامه درخصوص تکلیف بانک مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تکلیف بانک مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تکلیف بانک مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طی نامه شماره 020/7389 مورخ 1401/03/01 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف