مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص شرایط عمومی انتصاب به سمتهای مدیریتی طی نامه شماره 14647 مورخ 1401/03/02 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف