تصویبنامه درخصوص اختصاص تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/25 هیات وزیران درخصوص "اختصاص تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور" طی نامه شماره 33845 در تاریخ 1401/03/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف