آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/25 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران" طی نامه شماره 33850 در تاریخ 1401/03/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف