تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1402-1401)

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1402-1401) ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1402-1401) طی نامه شماره 020/8067 مورخ 1401/03/07 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف