تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400)

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400) ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (1401-1400) طی نامه شماره 020/8070 مورخ 1401/03/07 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف