مصوبه جلسه 56 شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص ارتقای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم

مصوبه جلسه 56 شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص ارتقای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم ابلاغ شد.

مصوبه جلسه 56 شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص ارتقای ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم طی نامه شماره 1401/3177/دش مورخ 1401/03/04 توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف