تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/01/28 هیات وزیران درخصوص "تعیین شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری" طی نامه شماره 38982 در تاریخ 1401/03/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف