تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/04 هیات وزیران درخصوص "تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1401" طی نامه شماره 32341 در تاریخ 1401/03/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف