تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای استان خوزستان و حادثه پیش آمده در ساختمان متروپل شهر آبادان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای استان خوزستان و حادثه پیش آمده در ساختمان متروپل شهر آبادان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/11 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای استان خوزستان و حادثه پیش آمده در ساختمان متروپل شهر آبادان" طی نامه شماره 40081 در تاریخ 1401/03/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف