نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اصلاح بعدی آن

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اصلاح بعدی آن اعلام شد.

شماره 13498/هـ ب                                                                     1401/2/24

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 170039/ت59661هـ مورخ 1400/12/24، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای(الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره(5) و بند (ل) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« با عنایت به نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده به شماره 36831/هـ‌ب مورخ 1400/5/4 در خصوص مصوبه هیئت وزیران به شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/2/7 که اقدام دولت به مقید نمودن ذیل بند«5» ماده(3) مصوبه به عبارت «پس از وصول در سررسید» را مغایر با ذیل بند«ل» تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانسته است، علیهذا، ذیل مصوبه اصلاحی که حکم فوق را کماکان مقیّد به «پس از وصول در سررسید» می‌داند، علاوه بر تضییق حکم مقرّر در قانون، از آنجاکه به منزله احیای فرازی از مصوبه قبلی است که با رأی قطعی رییس مجلس، ملغی‌الاثر گردید مغایر با تبصره(4) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب1378ـ می‌باشد که مقرّر میدارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط