تصویبنامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401" طی نامه شماره 42294 در تاریخ 1401/03/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 11/3/1401 به پیشنهاد شورای­عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب 1370- تصويب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار (000ر500ر5) ریال تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف