رأی شماره 139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «مصوبه شماره 67/2/165679 ـ 1399/12/23 شهرداری کرج که ناظر بر تمام اراضی بالای 500 مترمربع و زیر 500 مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز، ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1401/1/20      شماره دادنامه: 139      شماره پرونده: 0001169

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 67/2/165679ـ 1399/12/23 شهرداری کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2/165679/ 67 ـ 1399/12/23 شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  براساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آنها پس از ابلاغیه ماده 101 قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آنها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفاً می‌بایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی سال 1390 می‌باشد.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه شماره 67/2/165679ـ 1399/12/23 شهرداری کرج 

مدیران محترم مناطق ده گانه شهرداری کرج

موضوع: بخشنامه

با سلام

احتراماً وفق بخشنامه شماره  108277ـ 1398/8/21 (در خصوص املاکی که اسناد آنها از طریق ماده 147 یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتیکه تاریخ صدور اسناد اینگونه املاک پس از ابلاغیه ماده101قانون شهرداری‌ها (مورخ 1390/1/27) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من‌بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق می‌باشد. ـ معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرکل تشخیص و وصول درآمد ـ مدیرکل شهرسازی ـ جانشین معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مدیرکل شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه‌های ساختمانی، عدم خلاف، پایانکار) "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری کرج به‌موجب لایحه شماره 93/56714ـ 1400/5/12 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمی‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 315 ـ 1396/4/3 این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره 67/2/165679 ـ 1399/12/23 شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای 500 مترمربع و زیر 500 مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 67/2/165679ـ 1399/12/23 شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط