تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت انجام به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/18 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان" طی نامه شماره 44173 در تاریخ 1401/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 18/3/1401 به پیشنهاد شماره 02/100/169353 مورخ 7/12/1400 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1372- تصويب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش­امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه حمل و نقل بین­المللی جاده­ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان در چهارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می­باشد، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف