تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان درمورد استفاده مشترک از دروازه مرزی میرجاوه - تفتان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان درمورد استفاده مشترک از دروازه مرزی میرجاوه - تفتان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/18 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان درمورد استفاده مشترک از دروازه مرزی میرجاوه - تفتان" طی نامه شماره 44183 در تاریخ 1401/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 18/3/1401 به پیشنهاد شماره 164515/2 مورخ 11/10/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1372- تصويب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس ­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش­امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی میرجاوه – تفتان در چهارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می­باشد، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف