اصلاحیه تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان

اصلاحیه تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان ابلاغ شد.

اصلاحیه تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان طی نامه شماره 45226 مورخ 1401/03/23 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف