تصویبنامه درخصوص ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/11 هیات وزیران درخصوص "ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری " طی نامه شماره 45313 در تاریخ 1401/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط­زیست

هيئت وزيران در جلسه 11/3/1401 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 6/11/1400 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصويب کرد:

الف- ساماندهی استقرار شهرک­ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره­برداری در محدوده موضوع تصویب‌نامه شماره 23580/ت32502هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زیر صورت می­گیرد:

1- توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک­ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و در سقف منابع آب تخصیص یافته مجاز است.

2- صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره­برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتي مستقر در خارج از شهرک­ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص یافته بلامانع است.

3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت­های شناسایی، گواهی­های فعالیت صنعتی و پروانه بهره­برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک­ها و نواحی صنعتی اقدام و اطلاعات مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید.

4- واحدهای دانه­بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره­برداری، با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده (120) کیلومتری تهران مستثنی هستند.

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده (120) کیلومتری شهر تهران موضوع این تصویب­نامه را با هدف شفاف­سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم­سازی در موضوعات مرتبط ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه ایجاد و راه­اندازی نماید.

تبصره - دستورالعمل بارگذاری داده­ها توسط وزارتخانه­های صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تا پیش از راه­اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
ابلاغ می­شود.

ب – در بند (الف) ماده (1) آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 89478/ت52319هـ­­ مورخ 11/7/1394 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت "و کاسپین"  عبارت "و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه" الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یادشده اضافه می­شود:

تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک­های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره­برداری آنها از تاریخ 11/7/1394 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت­های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم می­شوند.

پ- در بند (6) اصلاحی تصمیم­نامه شماره 241092/45346 مورخ 25/10/1389 موضوع تصویب­نامه شماره 19007/ت53541هـ مورخ 23/2/1396 عبارت " شهر مربوط (تهران و کرج)" به عبارت "استان مربوط (تهران و البرز)" اصلاح می­شود.

ت- وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی­آباد) به منظور حل مشکلات صنایع مستقر در شهرک مذکور با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه اقدام نمایند.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3( قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم )44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن - مصوب1392- و به منظور ساماندهی فعالیت­های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره­برداري شهرك صنعتي غيردولتي، جهت (38) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه­ای) در محدوده شعاع (120) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده­اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید:

 1. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه­های صنعتی موجود به صورت نقشه­های مختصات­دار) (UTM
  ‌‌‌‌‌با مقیاس (1000/1) اقدام و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاه­های مرتبط ارایه نماید.
 2. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه­های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، جهت ارایه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب­نامه
  اقدام نماید.

3- شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت­های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین­های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تأمین خدمات زیربنایی (از قبیل آب و برق) در لکه­های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آنها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) به واحدهای تابع استانی دستگاه­های مرتبط ارایه نماید.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه­های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت­های مجاز برای هر یک از لکه­های صنعتی براساس وضعیت فعلی و سیاست­ها و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت­های خدماتی لکه­های صنعتی ابلاغ نماید.

 1. وزارتخانه­های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه­های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه­ها و اراضی ملی و دولتی اقدام نمایند.
 2. وزارت جهادکشاورزی مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
  باغ­ها - مصوب1374- نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت­های موضوع این تصویب­نامه و تصمیم­نامه شماره 241092/45346 مورخ 25/10/1389 و اصلاحات بعدی آن براساس قوانین اقدام نماید.

تبصره 1- تقویم اراضی این محدوده­ها با کاربری جدید توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی بر اساس مترمربع درخصوص کل محدوده­ صورت می­گیرد.

تبصره 2- درصورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذی­ربط نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود.

7- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در صدور مجوز محیط زیستی واحدهای مستقر در لکه­های صنعتی مطابق ماده (11) قانون هوای پاک - مصوب 1396- و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیست اقدام نماید.

 1. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به مکان­یابی اراضی مناسب برای ارایه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش­نشانی و سایر خدمات مورد نیاز در محدوده لکه­های صنعتی از طریق شرکت خدماتی اقدام نماید.
 2. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیردولتی متشکل از منتخبین صنایع واقع در هر شهرک اقدام نماید.

10- هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک­ها ممنوع می باشد. استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هر یک از دستگاه­های تخصصی مرتبط مکلفند به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و طی فرایند قضایی برای تخریب واحدهای غیرمجازی که پس از ابلاغ این تصویب­نامه احداث می­شوند،
اقدام نمایند.

11- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحدهایی که براساس جزء (1) بند (ث) این تصویب­نامه در محل فعالیت فعلی خود، غیرمجاز تشخیص داده می­شوند و از نظر دستگاه­های تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک­های موجود و مرتبط را صادر نماید.

12- استانداری تهران از طریق شورای برنامه­ریزی و توسعه استان موظف به ايجاد هماهنگي، راهبري و نظارت بر اجراي فرآيند موضوع این تصویب­نامه می­باشد و گزارش عملکرد این تصویب­نامه را به تفکیک دستگاه­های مرتبط در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت وزیران ارایه می­نماید.

13- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه­های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای عالی محیط زیست ظرف سه ماه انجام دهد.

14- از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، تصویب­نامه­های شماره 155180/ت54267هـ مورخ 5/12/1398 و شماره 141647/ت54303هـ مورخ 9/11/1396 لغو می­شوند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف