مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت ـ الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

شماره25692/300                                                                       1401/2/25

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/2/5 خود، مصوبه مورخ 1400/11/12 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جیرفت را در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار داد با عنایت به صورتجلسه مورخ 1401/1/31 کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از اراضی دولتی و بایر داخل محدوده شهر جیرفت، جهت تأمین بخشی از سهمیه شهر با الحاق 11/6 هکتار اراضی دولتی(واقع در شمال محدوده شهر) به محدوده شهر جیرفت موافقت و مقرر گردید طرح تفکیکی با تأمین واحدپذیری 1100 واحد با رعایت چهارچوب زیر به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد .

1ـ با توجه به مجاورت اراضی با ستاد فرماندهی انتظامی استان ملاحظات مربوط به عدم اشرافیت بر اماکن و تأسیسات فرماندهی تا فاصله 150 متری مطابق پاسخ نامه شماره 941/08/10/23/280 مورخ 1400/11/3 معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان کرمان، در قالب تمهیدات معماری و طراحی شهری و جهت‌گیری مناسب ابنیه اتخاذ گردد.

2ـ با توجه به وقوع کل شهر جیرفت در عرصه سیلابی تمهیدات لازم جهت هدایت آبهای سطحی در طرح تفکیکی لحاظ شود.

3ـ سرانه خدماتی عمومی حداقل در مقیاس محله تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دراجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور دستور فرمایید نقشه محدوده شهر پس از اعمال الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف