تصميم جلسه 466 شورای رقابت مورخ 1400/3/10

شماره232ـ01ـ10ـ ص                                                                   1401/3/8

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت مدیره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بدینوسیله تصمیم جلسه 466 شورای رقابت مورخ 1400/3/10 در خصوص «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» (به شرح پیوست) ایفاد می‌گردد. خواهشمند است وفق ماده (69) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ـ سیدمحمدرضا سیدنورانی

 

تصمیم جلسه 466 شورای رقابت مورخ 1400/3/10

در راستای ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع اختیارات شورای رقابت در تعیین مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و با عنایت به اینکه بازار تلفن ثابت توسط شورای رقابت بازاری انحصاری تشخیص داده شد. در اجرای بند 5 ماده58 قانون فوق‌الذکر، اعضای شورای رقابت باتفاق آراء «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» را (به شرح ذیل) تصویب نمودند.

دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه مشترکین تلفن ثابت:

شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت آرای مربوط هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری، و مقررات قانونی ذی‌ربط در جلسه 466 شورای رقابت مورخ 1400/3/10، دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت را به شرح زیر به تصویب رساند که جهت اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ابلاغ می‌گردد:

ماده (1): تعاریف:

واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر تعریف می‌شوند:

1ـ1ـ هزینه ماهانه: مجموعه هزینه ماهانه خدمت مکالمه صوتی هر خط تلفن ثابت توسط مشترک.

2ـ1ـ خدمت مکالمه صوتی: مکالمات صوتی انجام شده توسط مشترک تلفن ثابت که شامل مکالمات درون شبکه (استانی، بین استانی) و برون شبکه (به مقاصد همراه و ثابت) و بین‌الملل می‌باشد.

3ـ1ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.

ماده(2): نحوه محاسبه سقف خدمات مکالمه صوتی ماهانه مشترکین تلفن ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود:

BV= max (ar 1 , S tiri)

BV : سقف مبلغ ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت هر مشترک. (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده)

a : دقایق مکالمه‌ای که توسط کمیسیون معین می‌شود و می‌تواند بر حسب نوع مشترک و مناطق شهری و روستایی تعیین شود.

ti : کل زمان مکالمات صوتی استفاده شده توسط مشترک درون شبکه (به تفکیک درون استانی، بین استانی، همراه) و برون شبکه و بین‌الملل مشترک را شامل می‌شود.

i : از عدد 1 تا n متغیر و i = 1  درون شبکه استانی، i = 2 درون شبکه بین استانی،  i = 3   همراه خواهد بود.

ri : نرخ‌های مکالمه که بر حسب i متغیر است و در این فرمول نرخ‌های مصوب کمیسیون ملاک است. r 1 نرخ هر دقیقه مکالمه درون استانی است.

ماده (3): رابطه (فرمول) موضوع ماده 2 این دستورالعمل برای سال‌های بعد از سال 1400 با تأیید شورای رقابت به روش سقف قیمت (price cap) با تأکید بر کیفیت خدمات، بهره‌وری و تورم‌بخشی تعدیل خواهد شد. به منظور در دسترس بودن اطلاعات لازم برای محاسبه ضریب a ، شرکت مخابرات موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات خود را محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی شده درج کند. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش مستند شرکت مخابرات و تأیید شورای رقابت است.

تبصره: هرگونه تعدیل سقف قیمتی منوط به رعایت مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت خواهد بود.

ماده (4): مبالغ مربوط به عام (a) در فرمول فوق در صورتی از مشترکین قابل وصول است که با تصویب رکن ذیصلاح شرکت مخابرات ایران و رعایت مقررات مربوط از طریق تقسیم سود خالص به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت منظور و صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش سازمان تنظیم مقررات مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران است.

ماده (5): این دستورالعمل در 5 ماده و یک تبصره و سه بند به تصویب رسیده و پس از ابلاغ به کمیسیون و شرکت مخابرات ایران لازم‌الاجرا است

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف