نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان طی نامه شماره 24455/ ه ب مورخ 1401/03/24 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط