تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در صدر تصویبنامه های شماره 5741، 5732، 5744 و 138857

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در صدر تصویبنامه های شماره 5741، 5732، 5744 و 138857 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/18 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در صدر تصویبنامه های شماره 5741، 5732، 5744 و 138857" طی نامه شماره 48374 در تاریخ 1401/03/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف