بخشنامه درخصوص درخواست ارسال فهرست کلیه واحدهای تحت کنترل (بودجه ای و غیر بودجه ای)

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص درخواست ارسال فهرست کلیه واحدهای تحت کنترل (بودجه ای و غیر بودجه ای) ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص درخواست ارسال فهرست کلیه واحدهای تحت کنترل (بودجه ای و غیر بودجه ای) طی نامه شماره 54/55440 مورخ 1401/03/28 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف