تصویبنامه درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/25 هیات وزیران درخصوص "استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم" طی نامه شماره 49866 در تاریخ 1401/03/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف