آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/25 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 49910 در تاریخ 1401/03/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف