قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ابلاغ شد.

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که در جلسه علنی مورخ 1400/02/29 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 50414 مورخ 1401/03/30 توسط رییس جمهور ابلاغ شد

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف