آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/29 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 52335 در تاریخ 1401/04/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف