آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/22 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت" طی نامه شماره 53798 در تاریخ 1401/04/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف