تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/01 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد 38، 39، 40، 53 و 55 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران" طی نامه شماره 54475 در تاریخ 1401/04/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف