نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید طی نامه شماره 30114/ ه ب مورخ 1401/04/06 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط