تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/04/05 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل " طی نامه شماره 56400 در تاریخ 1401/04/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف